Ua ho‘okumu ‘ia ka ‘Ahahui Ho‘okipa ‘Ōiwi Hawai‘i ma ka makahiki 1997 i mea e paipai i ka mo‘omeheu, nā waiwai, a me ka ‘ike ku‘una Hawai‘i ma ka ‘oihana ma o ka ho‘ona‘auao, a i mea e kūkulu i ala e ho‘okele ai ke kaiāulu ‘ōiwi Hawai‘i i ka ‘oihana ho‘okipa malihini.

The Native Hawaiian Hospitality Association was founded in 1997 to promote Hawaiian culture, values and traditions in the workplace through consultation and education, and to provide opportunities for the Native Hawaiian community to shape the future of tourism.

Ka Mo‘omeheu

HISTORY

Nā Alakaʻi a Limahana

TEAM

The Native Hawaiian Hospitality Association was founded in 1997 to promote Hawaiian culture, values, and traditions in the workplace through consultation and education...

310 Paoakalani Ave #201a,

Honolulu, HI 96815

(808) 628-6374

Connect With Us
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2019 by Native Hawaiian Hospitality Association.